• Utama
  • Keterangan Laman Web
  • Tukaran Bahasa Ketiga

PENAFIAN TERJEMAHAN BAHASA KETIGA

Terjemahan untuk bahasa ketiga pada Portal Rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Batu Gajah adalah dibuat menggunakan proses berkomputer / sistem automatik daripada Google Translator.

Pihak pentadbiran negeri atau agensi, kami, tidak akan mengesahkan kesahihan, kebolehpercayaan, atau ketepatan maklumat yang diterjemahkan oleh sistem ini dan seterusnya kami tidak akan bertanggungjawab pada sebarang kerugian kerana mempercayai dan bergantung kepada sistem ini sepenuhnya.

Kandungan rasmi yang asal boleh didapati di dalam format Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris sahaja.

Berikut adalah beberapa terjemahan bahasa yang telah disediakan. Sila pilih bahasa pilihan anda:

  1. Bahasa Cina
  2. Bahasa Tamil
  3. Bahasa Jepun
  4. Bahasa Arab
  5. Bahasa Perancis

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.