Piagam PelangganPEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPARKami bertanggungjawab bagi menyelesaikan masalah yang dikemukakan dengan cemerlang dan adil serta penuh kemesraan dalam semangat muhibbah berpandukan prinsip pelanggan sentiasa diutamakan.BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 

 BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR  BANDAR

 BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH ( UNIT HASIL DAN PENDAFTARAN)

 


BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH ( UNIT PELUPUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH )

  • Memproses permohonan pemberimilikan tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan.
  • Memproses permohonan lanjut tempoh pajakan dalam tempoh 9 bulan.
  • Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) dalam tempoh 9 bulan.
  • Memproses permohonan permit bahan batuan dalam tempoh 1 bulan.
  • Memproses permohonan perizaban tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan.
  • Memproses permohonan skim perumahan/industri di atas tanah  kerajaan dalam tempoh 12 bulan.
 

Cetak