• Utama
  • Info Korporat
  • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan - Bah. Pengurusan Tanah (UPPT)


BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH ( UNIT PELUPUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH )

  • Memproses permohonan pemberimilikan tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan.
  • Memproses permohonan lanjut tempoh pajakan dalam tempoh 9 bulan.
  • Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) dalam tempoh 9 bulan.
  • Memproses permohonan permit bahan batuan dalam tempoh 1 bulan.
  • Memproses permohonan perizaban tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan.
  • Memproses permohonan skim perumahan/industri di atas tanah  kerajaan dalam tempoh 12 bulan.
 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.