• Utama
  • Info Korporat
  • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan - Bah. Pengurusan Tanah (UHP)


BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH ( UNIT HASIL DAN PENDAFTARAN)

  • Memastikan bil – bil cukai tanah dihantar kepada pemilik tanah sebelum 1 Januari setiap tahun.
  • Mendaftarkan hakmilik sementara
  • Mendaftarkan perserahan urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 24 jam bagi setiap satu perserahan
  • Mengeluarkan sijil carian rasmi dalam tempoh 1 hari bekerja bagi setiap satu sijil.
  • Memproses permohonan Pihak Berkuasa Negeri untuk pindahmilik / gadaian dalam tempoh 14 hari.
 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.