• Utama
 • Info Korporat
 • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan - Bah. Pembangunan Luar Bandar


BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR  BANDAR

 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah (JKTD) secara berkala setiap bulan.
 • Menyediakan minit-minit mesyuarat utama yang dikendalikan oleh PLB dengan lengkap, tepat dan diedarkan dalam tempoh 7 hari bekerja.
 • Menyelaras program-program pembasmian kemiskinan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Focus Group Daerah (FGD) setiap bulan.
 • Menyelaras projek-projek pembangunan daerah pada setiap tahun.
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Khas menimbang dan menyetujui terima sebuthara daerah setiap bulan (mengikut keperluan) atau bagi kes-kes segera dalam tempoh 3 hari bekerja selepas menerima kertas perakuan.
 • Menyediakan perincian kerja dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas lawatan tapak. 
 • Mengesahkan projek siap dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tuntutan lengkap diterima.
 • Menyediakan baucar bayaran peruntukan (perkhidmatan pembekal / kontraktor) dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima.
 • Memberi jawapan dalam masa 14 hari ke atas setiap aduan yang dikemukakan oleh orang ramai.

 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.