• Utama
 • Info Korporat
 • Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)


 

Nama

:

AHMAD NORDIN BIN HJ. RAMLI

Jawatan

:

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Emel

:

anordin[at]perak.gov.my

No. Tel.

:

05-4651963

Peranan dan Tanggungjawab

 • Menguruskan keseluruhan program-program keselamatan ICT PDT Kampar;

 • Menguatkuasakan keseluruhan keselamatan ICT PDT Kampar;

 • Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT PDT Kampar kepada semua pengguna;

 • Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT PDT Kampar;

 • Menjalankan pengurusan risiko;

 • Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan agensi berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya;

 • Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;

 • Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT), MAMPU atau kepada CERT SUK Perak dan memaklumkannya kepada CIO;

 • Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baikpulih dengan segera;

 • Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT PDT Kampar;dan

 • Menyediakan dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.