• Utama
  • e-Penyertaan
  • Polisi e-Penyertaan

Polisi e-Penyertaan

Portal Pejabat Daerah dan Tanah Kampar telah maju setapak lagi untuk menyediakan dasar yang tepat untuk rakyat bagi menjelaskan peraturan-peraturan dan garis panduan penyertaan mereka di portal.

Pejabat Daerah dan Tanah Kampar mengalu-alukan anda melayari portal ini. Pejabat Daerah dan Tanah Kampar bergantung kepada penyertaan dan sumbangan anda yang amat berharga untuk membangunkan program-program dan komunikasi dua hala.

Dalam usaha untuk menyediakan anda dengan maklumat terkini dan peluang untuk menyertai dalam proses pembangunan dan meningkatkan perkhidmatan kami,  portal Pejabat Daerah dan Tanah Kampar mengaplikasikan interaksi dalam rangkaian media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Interaksi tersebut adalah tertakluk kepada syarat - syarat seperti berikut :

1. Mengelak daripada membincangkan isu-isu politik.
2. Penggunaan bahasa yang sesuai.
3. Penggunaan yang betul dalam bahasa Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.